Phần mềm và trang web của S.T.A.R. Maths Online được phát triển bởi A.C.E Tech Solutions Pty Ltd dẫn đầu trong sáng kiến về giáo dục tại Úc với mục đích cung cấp chương trình học tập miễn phí cho tất cả người dân nước Úc. Chúng tôi làm miễn phí và làm vì mọi người.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản về chính sách bảo mật của chúng tôi để đảm bảo quyền lợi của bạn về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin khi điều tra hoặc sử dụng phần mềm.

S.T.A.R. Maths Online thu thập những thông tin gì ?

Khi bạn gửi yêu cầu đến S.T.A.R Maths Online, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin như chi tiết liên lạc của bạn ( Tên, địa chỉ email và số điện thoại) thứ mà chúng tôi sẽ sử dụng để liên lạc và trao đổi với bạn trong tương lai qua email hoặc số điện thoại.

Khi bạn đăng ký sử dụng S.T.A.R Maths Online, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin về chi  tiết liên lạc của bạn ( Tên, địa chỉ email và số điện thoại) và các thông tin về con/học sinh của bạn ( tên, lớp và trường học).

Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được như thế nào ?

S.T.A.R. Maths Online sử dụng các thông tin được thu thập với 2 mục đích chính

1)Thông tin thu thập được từ giáo viên và phụ huynh có thể được sử dụng trong việc yêu cầu  phản hồi về phần mềm hoặc việc đào tạo và hỗ trợ hết mức để đảm bảo rằng phụ huynh và giáo viên có thể sử dụng phần mềm của chúng tôi một cách hiệu quả nhất.

2)Thông tin được thu thập khi học sinh sử dụng phần mềm được dùng để phân tích và cho mục đích nghiên cứu, phát triển để cải thiện phần mềm nhằm mục đích điều chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu học tập của mỗi học sinh.

Các thông tin thu thập có được chia sẻ hay không ?

Thông tin người dùng được thu thập để lưu trữ và sử dụng bởi các bên liên quan nội bộ của S.T.A.R Maths Online nhằm mục đích nghiên cứu và phát triển phần mềm của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho các bên liên quan bên ngoài, những người là một phần của dự án để nghiên cứu và phát triển. Tất cả các bên liên quan bên ngoài được yêu cầu ký thỏa thuận Non Disclosure Agreement (NDA) trước khi chúng tôi chia sẻ bất kỳ thông tin nào về phần mềm của chúng tôi.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các đại diện ủy quyền của S.T.A.R. Maths Online với mục đích đào tạo và hỗ trợ phần mềm.

Cookies

Khi sử dụng S.T.A.R. Maths Online chúng tôi sẽ chuyển đổi cookies ( cookies là các tệp văn bản nhỏ/ hình ảnh) từ trang web của chúng tôi sang máy tính để bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng của bạn. Điều này sẽ giúp cải thiện về tốc độ và hiệu suất  phần mềm của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Với tư cách người dùng của S.T.A.R. Maths Online, bạn có toàn quyền cập nhật các thông tin cá nhân nếu chúng không chính xác. Nếu bạn cảm thấy các điều kiện và điều khoản về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi là không hợp lý trong quá trình bạn sử dụng phần mềm thì bạn có quyền hủy đăng ký với phần mềm và yêu cầu xóa các thông tin của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.

Bảo mật thông tin của bạn

S.T.A.R. Maths Online sẽ luôn cố gắng trong việc lưu trữ các thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng chúng tôi chỉ thu thập thông tin để hỗ trợ cho người dùng và nâng cấp các trải nghiệm. Chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình nội bộ và các thủ tục để chắc chắn rằng các thông tin được bảo vệ khỏi sự thu thập với mục đích sử dụng bất hợp pháp  và tránh lại sự mất mát, thao túng hoặc thiệt hại. Chúng tôi chỉ giữ các thông tin của bạn để cải thiện phần mềm vì lợi ích tốt hơn cho học sinh hoặc trừ khi đươc luật pháp yêu cầu..

Chính sách bảo mật có nên thay đổi không ?

Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo đến tất cả người dùng về sự thay đổi và người dùng có quyền từ chối sử dụng phần mềm của chúng tôi nếu họ không đồng ý với chính sách bảo mật mới.

Chúng tôi – S.T.A.R. Maths Online, luôn nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được bảo mật an toàn cho tất cả người dùng và khách truy cập vào trang web.

 

Register Free