Tất cả câu hỏi của chúng tôi đều tuân theo Chương trình giảng dạy của Úc được thiết lập bởi Hội đồng Nghiên cứu

Chương trình toán học hoàn chỉnh trong tầm tay !

Số Nguyên

Cộng &
Trừ

Nhân
& Chia

Phân Số &
Thập Phân

Hình 2D

Hình 3D

Khối Lượng &
Công Suất


Nhiều Dạng Toán Khác!

Tại sao nên chọn S.T.A.R. Maths Online ?

  • Một cách tiếp cận toán học thú vị

  • Giáo án giảng dạy dựa theo Chương trình giảng dạy của Úc

  • Các bài tập, ôn tập và đánh giá xuyên suốt năm

  • Khả dụng trên máy tính, các thiết bị iOS và Android

Giáo viên từ hơn 300 trường học hiện đã đăng ký S.T.A.R Maths Online !

Register Free